Hot line: (856) 21 255 661

0 Items
SKU:
SAFETYBOX-TAIYO-51KG-TS377K1C-30
1,860,000 LAK (including 10% VAT)
Pay in 6 months: 310,000 LAK/month
Description: 
ຄຸນລັກສະນະສະເພາະ:
  • ຕູ້ເຊບ 51 ກິໂລ ຫຼູຫຼາດ້ວຍໜ້າກາກສີ ບົວ ທອງ ລວດລາຍປະກາຍເພັດ
  • ສວຍງາມສະດຸດຕາດ້ວຍໂຄງຕູ້ສີນ້ຳຕານແດງ ສະລັບໜ້າບານສີຂາວ
  • ຕູ້ຜະລິດຈາກເຫຼັກ SECC ເຄືອບສານປ້ອງກັນໝ້ຽງ
  • ບັນຈຸສະນວນກັນໄຟ ຄຸນນະພາບສູງມາດຕະຖານຍີ່ປຸ່ນປົກປ້ອງແມ້ອຸນຫະພູມສູງ
  • ພົ່ນສີ - 2 Tone Hammer ທົນທານປ້ອງກັນຮອຍຂີດຂ່ວນ
  • ລະບົບເຄືອບສີກັນໝ້ຽງ 2 ຊັ້ນ ໄລຍະເວລາໃຊ້ຍາວນານ
  • ບານປະຕູ ເປັນຮ່ອງປາກສະຫຼາມປ້ອງກັນການງັດແງະ / ເປວໄຟ
  • ກະແຈລະບົບປ້ອງກັນການປອມແປງດ້ວຍລະບົບລູກປືນລ໋ອກ 10 ຕຳແໜ່ງ
  • ຂະໜາດ 380.0 X 400.0 X 377.0 MM